Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING DEFENSIVETACTICS - KRAVWINKEL

Dit is een privacyverklaring van Kravwinkel,onderdeel van Defensivetactics v.o.f., gevestigd te Steenwijkerwold en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39090434.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) www.kravwinkel.nl bezoekt
(b) U zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement, activiteit, training of anderszins een product of dienst bestelt.
(c) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(d) contact met ons opneemt d.m.v. contactformulier, e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
(e) via onze webwinkel (kravwinkel.nl) een product of dienst bestelt

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK) DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS
(a) Naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, land, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam
(b) klantnummer en bestelnummer
(c) Gemaakte afspraken

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HETDOEL):
(a) de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in bestellingen of retourzendingen.
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden 
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(g) (terug) betalingen te kunnen doen aan de klant

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons management via info@kravwinkel.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Defensivetactics/kravwinkel

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Stichting IKMF Nederland, uitsluitend in het geval van bestellingen waarbij lidmaatschap van IKMF Nederland noodzakelijk is
(b) Sisow , uitsluitend in het geval er sprake is van een betaling via de in de webshop aangeboden betaalmethoden.
(c) postnl, t.b.v. het printen van etiketten en versturen van bestellingen

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen